Cesión de espazos

O castelo de Soutomaior ofrece espazos susceptibles de uso privativo:

  • Salón do Tapiz, localizado na primeira planta, con capacidade para 85 persoas
  • Patio de Armas, espazo exterior situado na entrada do castelo, con capacidade máxima de 200 persoas

Formulario de cesión de espazos

Co obxecto de crear un ambiente apropiado e protexer este conxunto patrimonial establécense as seguintes normas de obrigado cumprimento (ordenanza)