Accesibilidade

A política de accesibilidade aplicada pola Deputación de Pontevedra está aliñada coas directrices do Real decreto 1494/2007, de 12 de novembro, no que se aproba o regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Para garantir o cumprimento desta axencias reguladoras, na provincia de Pontevedra está de acordo coas recomendacións do grupo de traballo Web Accessibility Initiative (WAI) www.w3.org/WAI/, parte da World Wide Web Consortium (W3C) www.w3.org.

En concreto, o portal de Turismo Rias Baixas cumpre os dous primeiros niveis de adaptación (AA), a fin de asegurar un grao suficiente de accesibilidade ao seu contido:

 • As páxinas especificar o tamaño do texto en relación, é dicir, os navegadores permiten aumentar ou diminuír o tamaño do texto segundo as preferencias do usuario e exhibición sen crear problemas. Pode controlar o tamaño do texto no seu navegador do seguinte xeito:

  • Microsoft Internet Explorer: no menú "Ver" > "Tamaño do texto".

  • Netscape e Firefox: A través do menú "Ver" > "Tamaño do texto" ou empregando a combinación de teclas Ctrl "+" ou Ctrl "-", como quere aumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Presionando Ctrl = restablece o texto ao tamaño normal.

  • Opera 7 e superior: A través do menú "Ver" > "Scale" ou usando o +, - e *, como quere aumentar, diminuír ou restablecer o tamaño do texto.

  • Google Chrome 20 e enriba: a través de "Ver" > "Zoom" ou usar a combinación de teclas Ctrl "+" ou Ctrl "-", como quere aumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Presionando Ctrl = restablece o texto ao tamaño normal.

 • As táboas de datos conteñen cabeceiras de fila e columna. Ademais, as táboas son eliminadas, cuxo único obxectivo consiste en facilitar a distribución. Seguindo as recomendacións de accesibilidade, este esquema é alcanzado por elementos de bloque e follas de estilo en cascada (CSS).

 • Todos os documentos deben ser lexibles, sen estas follas de estilo ou que un usuario pode utilizar, segundo as súas propias necesidades.

 • Imaxes decorativas son totalmente dispensabades para a comprensión do contido. Se non, é proporcionado un equivalente de texto de cada elemento non textual (por exemplo, utilizando as etiquetas de atributos "alt", "longDesc" ou "título").

Alteracións de linguaxe coa etiqueta correspondente identifícanse para facilitar a tarefa de navegar con lectores de texto.

 

Última revisión da accesibilidade do sitio 17/01/2019